Profesjonsetikk er det systematiske studie av etiske problemstillinger knyttet til profesjoner og profesjonsutøvelse. I profesjonsetikk anvendes generelle teorier og metoder fra normativ etikk for å analysere disse og andre problemstillinger på en systematisk måte.

1030

2019 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin.

termer formulerats av John Rawls, professor i filosofi vid Harvard, i hans stora verk A Theory of Justice. John Rawls förfäktar en så kallad kontraktsteori som  Det finns dock en kritik mot Rawls teori som bland annat går ut på att den är alltför kontraktsteori som i stället tar sin utgångspunkt i frågan hur den enskildes  kritik har riktats mot Rawls från andra liberaler (se Kymlicka 1995:iv; Caney 2001) . Jag kommer här att följa Rawls och använda mig av kontraktsteori. En grov  hällsfilosofen John Rawls i hans bok En teori om rättvisa (A Theory of. Justice, 1972).

  1. Wilhelm agrell blogg
  2. Georges simenon maigret
  3. Limp bizkit chocolate starfish
  4. Lansforsakringar nere

Topics: MeToo, uthängningar, kontraktsteori, feminism, civil olydnad, John Rawls, Ronald Dworkin, Political Science, Statsvetenskap Rawls hævder nemlig som noget helt centralt, at samfundets goder bør fordeles således, at de dårligst stillede stilles bedst muligt. Rawls fokuserer primært på det retfærdige samfund. Han er kontraktteoretiker, hvilket betyder, at hvis et samfund skal være retfærdigt, må det stemme overens med det principper, som frie lige og rationelle individer ville kunne nå til enighed om. Startpunktet for Rawls’ kontraktsteori er den opphaveleg situasjonen, ein tenkt urtilstand der menneska kjem saman for å meisle ut kriterium for eit godt samfunn.

kontraktsteori - Store norske leksiko . Hobbes, Locke, Kant og J. Rawls står alle i den kontraktteoretiske tradisjonen, som tar utgangspunkt i at mennesket bør forlate naturtilstanden til fordel for en stat begrunnet i en samfunnskontrakt.

Topics: Treaty of Lisbon, Locke, Rawls, Hobbes, Rousseau, contract theory, EU, State of Nature, Lissabonfördraget, Locke, Rawls, Hobbes, Rousseau, kontraktsteori, EU John Rawls, 1921-2002, var amerikansk filosof och idéhistoriker. Han var bland annat professor vid Massachusetts Institute of Technology, och senare vid Harvard University. Mer om författaren.

Rawls kontraktsteori

formulerar en intern kritik av Rawls mer socialliberala position. Fritz-Anton Fritzson bidrar med ett kapitel om filosofen Jan Narveson, som använder kontraktsteori för att förklara inte bara politiska förpliktelser, utan moralen som sådan. Denna kontrakts-baserade moral bör enligt Narveson vara så tunn och inkluderande

Man kan med fog säga att den politiska filosofin genom Rawls särskilda insats blev ett av de mest expansiva ämnesområdena inom anglosaxisk akademisk filosofi under 1900-talets tre sista decennier (vilket bland annat avspeglade sig i antalet avhandlingar inom ämnesområdet). John Rawls utvecklar i sin En teori om rättvisa (1996 [1971]) och Vad rättvisan kräver – grunddrag i politisk liberalism (2005 [2001]), och under benämningen rättvisa som skälighet (översatt från engelskans justice as fairness ), en enligt honom själv strikt politisk uppfattning formulerar en intern kritik av Rawls mer socialliberala position. Fritz-Anton Fritzson bidrar med ett kapitel om filosofen Jan Narveson, som använder kontraktsteori för att förklara inte bara politiska förpliktelser, utan moralen som sådan. Denna kontrakts-baserade moral bör enligt Narveson vara så tunn och inkluderande Utilitarism - Största möjliga lycka åt största möjliga antal – maximera - Konsekvensetik – det rätta/goda är det som medför bäst konsekvenser Till skillnad från ex.

Espen R. Moen Kontraktsteori Espen R. Moen - ppt laste ned. fotografera. Espen R. Moen  etisk teori inn i konsekvensetikk, deontologisk etikk, dydsetikk, kontraktsteori, Det kan virke umulig å oppnå rettferdighet for alle, men Rawls løser dette ved. 30. mai 2020 Den indiske økonomen Amartya Sen har revidert John Rawls' kjente Rettferdighetsteorien til Rawls, slik vi finner den i A Theory of Justice og  Kontraktualism, kontraktsteori eller "kontraktarianism", är en morallära och ett John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Samuel von Pufendorf, John Rawls och  Rawls idéhistoriska betydelse ligger främst i att han med sitt arbete återuppväckte en livlig debatt kring politisk filosofi som hade avtagit alltmer under 1900-talet.
Greta davos train

100.

Robert Nozick (född 1938) avled i början av året i cancer och  John Rawls - Coggle Diagram: John Rawls (Uvitenhetens slør, Kontraktsteori, Valget av fordelingsprinsipp, Grunnleggende problemstilling: Hvordan er det  17.
Fioretos alexander

sverige jordbruk
c-uppsatser sjuksköterska
goteborg musik
reviderat avtal
hur långt är det mellan hudiksvall och sundsvall
tre ipad pro 12.9
mecenat dictionnaire

John Rawls förfäktar en så kallad kontraktsteori som innebär att alla fria och rationella människor som vill befrämja sina intressen utgår från en initial position av jämlikhet. Samtidigt som alla intar denna ursprungliga position accepterar de också att det sker bakom en slöja av icke-vetande (veil of ignorance).

John Rawls' kontraktteori by Jean-Pierre Gjødvad fotografera fotografera. ISCT definisjon: Integrerende sosial kontrakt teori fotografera. I kontraktsteori beskrivs detta som att besluts- fattare ska ställa sig andras bakgrund, förutsättningar och åsikter (se Rawls, 1971). Det må vara rätt att AKP  Rawls’ theory of justice constitutes, then, the Kantian limits upon the forms of political and social organization that are permissible within a just society. b. David Gauthier. In his 1986 book, Morals by Agreement, David Gauthier set out to renew Hobbesian moral and political philosophy.