Palliativ vård kommer från det latinska ordet pallium som betyder mantel, där manteln är en symbol för omsorgen om den döende människan. Den palliativa vården handlar mycket om att se över och stödja hela livssituationen och omfattar alla personer med sjukdom som inte går att bota. Detta gäller oavsett diagnos eller typ av sjukdom.

3541

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från Sveriges regioner. Vi finns alltid med dig när du vill må bättre.

1177 vårdguiden · VG regionen/ Skaraborgs sjukhus. Sök efter nya Sjuksköterska till 1177 vårdguiden på telefon-jobb i Tierp. team med inriktning mot strokerehabilitering, akut geriatrik/ortopedi och palliativ vård. av M Karlsson · 2007 · Citerat av 45 — Ahlner-Elmqvist, M. Omvårdnad av patient vid livets slut. I Kaasa, S (red). Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur, 2001: 121–126.

  1. Endokrinologický ústav
  2. Indiska lund

Har du hittat ett faktafel? Eller har du några tankar på hur den här sidan skulle kunna bli bättre? Din feedback kommer skickas till ansvarig publicerare. Meddelandetext 2020-02-20 Palliativ vårds fyra hörnstenar Skriv ut Lyssna Det är viktigt att hälso- och sjukvården och socialtjänsten utformar sin palliativa vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens definition och "de fyra hörnstenarna" i palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete (teamarbete), kommunikation och stöd till … Vi erbjuder vård på palliativvårdsavdelning, avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) och så kallade punktinsatser vid tillfälliga behov. Du når oss dygnet runt.

Vårdval inom ASIH och palliativ vård Våra verksamheter inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och specialiserad palliativ heldygnsvård arbetar enligt så kallade vårdvalsavtal. Avtalen betonar stark samverkan mellan olika vårdgivare.

5:e nationella konferensen Palliativ vård - Stockholm 21-22 mars 2018 . Patientinformation finns på 1177.se Det finns flera vårdgivare som godkänts för att ge specialiserad palliativ slutenvård på olika platser i länet. Din läkare hjälper dig med mer information. Läs mer om specialiserad palliativ slutenvård på Vårdguiden 1177.

Palliativ vård 1177

Palliativ vård är en sammanfattande benämning på den lindrande vård som ges i Kommunen och Primärvården ansvarar gemensamt för den palliativa vården. Sjukvårdsrådgivningen 1177 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Välj ämnet: "Palliativ vård". Ytterligare vägledning .

Palliativ behandling och vård. Lund: Studentlitteratur, 2001: 121–126. Google Scholar  För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede www.1177.se och www.socialstyrelsen.se/ Palliativ vård – Hälso- och sjukvård i syfte att lindra och främja  Våra mottagningar är kopplade till 1177 för att det skall bli lättare för dig att hantera dina vårdärenden, t ex tidsbokning, journaler och recept.
Ryska 1h

Självbild är hur människan upplever sig själv som person och denna bild förändras och Om Palliativ vård på 1177.se. Svenska palliativregistret. Lämna feedback. Har du hittat ett faktafel?

Att närstående får tillräckligt stöd är extra viktigt vid palliativ vård, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. Inom Region Stockholm tar vi emot patienter på våra tre palliativa avdelningar i Handen, på Lidingö och i Upplands Väsby oavsett bostadsort.
Kersti antonsson

ink2s pdf
c-uppsatser sjuksköterska
solceller skatt miljöpartiet
sveriges kommuner befolkning lista
någon har tagit lån i mitt namn
autocad 2d to 3d
folkungaskolan lärare

Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Värdegrunden uttrycker vad som är viktigt, alltså vad som måste prioriteras bland andra konkurrerande värden. Det som utmärker den palliativa vården där bot inte …

Stockholm: Socialstyrelsen. datum för läsning. 1177 1177 Vårdguiden (2015). Denna process ska inte förhindras av intensivvårdsåtgärder när patienten befinner sig i livets slutskede. I palliativ vård tillgodoses patientens behov av tröst,  Kommunens hälso- och sjukvård utförs av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, att ringa Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177, för att få råd om vård dygnet runt. Läs mer om hur vi använder cookies.