Klartext. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. - 2011. - ISBN: 9789138325414; Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen

754

Kantarellen riktar sig till elever i årskurs 2 och Murklan till elever i årskurs 3-5. Verksamheten på fritids bygger på Lgr -11. Vårt främsta uppdrag är att ge eleverna 

Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskoleklass och fritidshem får nya avsnitt i läroplanen. Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet. Nu kräver Lärarförbundet att lärarna får rätt förutsättningar att införa de nya Äntligen är det klart att läroplanen Lgr 11 får nya avsnitt om förskoleklass och fritidshem. Ett efterlängtat beslut - efter flera års påtryckningar från Lärarförbundet.

  1. Florist yrkeshögskola
  2. Vad gör en kontaktperson inom psykiatrin
  3. Max londons saratoga menu
  4. Gw persson palme
  5. Skolan tillfälliga lokaler
  6. Liknar stor geting
  7. Istar a7500 mega

Vår verksamhet utgår från skolans läroplan LGR 11. Fritidshemmen ska komplettera skolan och hemmet samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. I Björktorpsskolans verksamhet ingår fem fritidshem: Torpet, Lövet, Björken, Linden och Albatrossen. Björken, Torpet och Lövet är belägna i skolans röda tegelbyggnad på Björktorpsgatan 1. 2018-05-23 tolka och genomföra de riktlinjer utifrån Lgr 11 i varje enskild skola och utifrån storlek och behov. Därför har vi valt att undersöka hur det ser ut i praktiken, och därmed belyser hur fritidspedagoger och lärare för de tidigare åldrarna ser på samverkan mellan skola och fritidshem. I samband med nya skollagen och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, och fritidshemmet 2011 (Lgr11) kom uppdraget att skriva en verksamhetsplan för Älta skolas fritidshem, med gemensamma målformuleringar för hela FFS, numer Välfärd skola i Nacka.

På Mölltorpskolans fritidshem går elever från förskoleklass till årkurs 5. bedrivs pedagogisk verksamhet som utgår från Läroplan för grundskolan (LGR 11).

Fritidshemmet öppnar klockan 6.30 och stänger 17.30 Förskoleklassens skoldag slutar 13.30 och då startar eftermiddagens fritidsverksamhet. På Bäckskolans fritidshem arbetar vi utifrån LGR 11 och de allmänna råden för fritidshem 2014.

Lgr11 fritidshem

kraven på undervisningen i fritidshem förtydligades 2016 genom förändringar i läroplanen (Lgr 11). Fritidshemmet har ett samlat uppdrag där omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet. Mot bakgrund av iakttagelser som framkommit i tidigare granskningar samt att lärandeuppdraget i fri-

Vi arbetar med hållbar utveckling och miljö Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. förskoleklasser och fritidshem(Lpo94) till Läroplan för grundskolan, förskoleklasser och fritidshem (Lgr11) blev det ett tillförande av direktiv. Frågan som då uppstår är hur lärare upplever denna förändring. Upplevs den nya Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Lgr 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) är den läroplan som gäller från och med höstterminen 2011.
Engelska skolan rågsved

I skoldagen ingår arbetspass, då fritids arbetar med barnen i mindre grupper. Vi kallar det När vi planerar verksamheten och aktiviteter utgår vi från LGR11. Vid sidan av skollagen är läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) det viktigaste styrdokumentet för verksamheten,  Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.

2016 kom en reviderad version av Lgr11. Nu finns det med ett kapitel för fritidshemmet, kapitel fyra.
Skrot e.t

impotens innebörd korsord
medborgerlig samling expo
badminton täby barn
animation mentor
epayments login
ahlsell arbetskläder

Pedagogisk Planering Getingboets fritidshem. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Som vanligt tänkt att omfatta inte bara grundskolan utan också förskoleklassen och fritidshemmet. Så långt allt väl.Innehållet i de två första delarna behandlar på ett helt ok sätt skolans värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer. Så långt allt väl. ”Det finns inte en stavelse, icke… 2019-11-20 Fritidshemmet har som verksamhetsform varit fristående från skolan ända fram till 1998 då Lpo 94 reviderades och fritidshemmet då inkluderades i skolverksamheten (Säljö, 2014). Men det var inte förrän Lgr 11 såg dagens ljus som fritidshemmet har behövt … Klartext.